Elegia alla capra

Editoriale
A cura di Heidi78 - 1 Aprile 2014 - 0:00

Beeeeh, Mbeeeh baaah  breeeeeeeh BAAAAH BEEEH, BEEEH Mmmeeeh, braaah, beh, beeeh beeeeh baaahh, bah bah beeeh.

Beeebaaah? Baaaheebeeeh. Beeeh, beeeh bah beh beh beh. BAAAAH BBBRAAAAAH!
Beeeeh beeeeh beeeeh, baaah baaah. BAAAAH. 
Beeeeh beh beh beh. BEEEEEH, BAAAHAHAH. BRAAHAHAH.
Beh beeeh. Behhhh. Beeheh bahah bah bah bahhh.
BAAAH BEEEEH, BEEEHOOHH. HOOHOBEH.
Beeeh baah beeebehh?
Behah? Baaah. Baaaah beeeeh eeeh beeeh.
Baaaah beeeeh eeeh beeeh.  Baaaah beeeeeeeh eeeh behbaaaaaaaah beeeeh eeeh beeeh.
Elegia alla capra
BAAAAH BAH?!?
Baaaah beeeeh baaaah beeeeeeeh eeeh beh baaaaaaaah beeeeh eeeh beeeh. BAH BAH.
baaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaaah beeeeeeeh eeeh beh baaaaaeaeaaah beeeeh eeeh beeeh.
BAAAAAAOOOH. BBBAAAAH BEH BAAARAAH. BRAAAH.
baaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaaaahhhh beeeeh beeeh beeeh beeebaaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaahhhh.
BAAARBRAHH!
baaaah beeeeeeeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaaaahhhh beeeeh beeeh beeeh beeebaaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaaeehhhhbaaaah beeeeh eh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaaaahhhh beeeeh beeeh beeeh bebaaaah beeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaahhhh baaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeh beeehbaaaaahhhh beeeeh beeh beeh beeebaaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaahhhhbaaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbahhhh beeh beeeh beeeh beeebaaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbahhhh.
baaaah beeeeh eeeh beh baaahh beeeh beeebaaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaahhhh
Elegia alla capra
BAAAH!
Baaaah bah bah baaaah baaah.baaaah beeeeh eeeh beh. Baaah beeeeh eeeh beeehbaaaaahhhh beeeeh beeeh beeeh beeebaaaah bebeeeeh eeeh beeehbaaaaahhhh beeeeh beeeh beeeh beeebaaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaahhhh baaaah beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh. Beeehbaaaaahhhh beeeeh BAAAAH? beeeeh eeeh beh baaah beeeeh eeeh beeehbaaahhhh.
BAHAHBAH.
BAH!


BAH BAAAAH BEEEH BREEEH. BREHBRAH brah brah braaaah baaah beeeh beeeeahh. BEAH BEAHHH. BAAAH BAARAH. BRAAAH baaah baaah beeeh beh beh beeeh. BAAAAAH. BRAAAH!BAH BAAAEH BREEHBRAH brah brah braaaah baaah beeeh beeeh beh beh beeeh. BAAAAAH. BRAAAH! BAH eeeeeeahh. BEAH BEAHHH. BAAAH BAARAH. BRAAAH baaah baaah beeeh beh beh beeeh. BAAAAAH. BRAREAEAAH! BEAH!
TAG: goat simulator